หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy ) จ.นครศรีธรรมราช

หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy )
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง จ.นครศรีธรรมราช

รายชื่อผู้เข้าอบรม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง