หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy )
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จ.ฉะเชิงเทรา

รายชื่อผู้เข้าอบรม โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล