วันที่ : 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560
สถานที่ : ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลท่าปลาดุกเพื่อพ่อหลวง จังหวัดลำพูน

รายชื่อผู้เข้ารับอบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลท่าปลาดุกเพื่อพ่อหลวง